Zgodovina izobraževanja

Izobraževalni program »Evropski energetski menedžer – EUREM« so razvili in certificirali v Nemčiji leta 1997. Do sedaj se je v njegovem okviru v vseh sodelujočih državah za učinkovito gospodarjenje z energijo usposobilo že več kot 6.000 evropskih energetskih menedžerjev.

V Sloveniji je bilo prvo izobraževanje EUREM izvedeno leta 2008 v okviru projekta EUREM.NET, financiranega iz programa Evropske komisije Inteligentna energija Evropa. Doslej je bilo izvedenih 12 izobraževanj, ki jih je uspešno zaključilo 244 evropskih energetskih menedžerjev. Skupni potencial za zmanjšanje rabe energije zaradi izvedbe ukrepov, analiziranih v projektnih nalogah, ki so jih izdelali udeleženci izobraževanja, je ocenjen na 325 GWh/leto oz. 25 milijonov evrov letno, zmanjšanje emisije CO2 pa na 152 kt/leto.

Slovenski evropski energetski menedžerji so s svojimi projektnimi nalogami zelo uspešni tudi na evropski ravni. V okviru letnih konferenc evropskih energetskih menedžerjev so prejeli že 16 nagrad.

Namen izobraževanja

Izobraževanje je osredotočeno na pridobivanje znanj za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije, ki zagotavljajo srednje do visoko zmanjšanje rabe in stroškov za energijo ob sprejemljivih investicijskih stroških.

Ciljna skupina

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki želijo dobiti celovit pregled nad področji delovanja energetskega menedžerja in pridobiti ustrezna znanja za uspešno gospodarjenje z energijo, še zlasti odgovornim osebam za ravnanje z energijo v podjetjih javnega in zasebnega sektorja, upravnikom stavb, vodjem obratov in proizvodnje, procesnim inženirjem.

Udeleženci se v okviru izobraževanja, ki ga organiziramo in izvajamo na Centru za energetsko učinkovitost Instituta “Jožef Stefan”, usposobijo za pripravo analize energetskega položaja v podjetju, tehnično in organizacijsko pripravo in vodenje projektov učinkovite rabe energije ter njihovo primerno predstavitev vodstvu podjetja, oceno in zagotavljanje ciljnih prihrankov ter zagotavljanje stalnih izboljšav v podjetju.

20110617-IMG_7934b

EUREM_5b
EUREM_3b
EUREM_1b