Potek izobraževanja EUREM

EUREM-postopek-izobrazevanja

Izobraževanje EUREM traja ca. 8 mesecev. Običajno se začne marca, konča pa oktobra. Sestavljajo ga trije tridnevni in en štiridnevni sklop predavanj, pisni preizkus znanja, izdelava projektne naloge pod vodstvom mentorja, predstavitev ključnih ugotovitev iz projektne naloge in podelitev spričeval/certifikatov.

EUREM_3b

Izobraževalno gradivo

Izobraževalno gradivo sestavljajo:

  • pripravljalno gradivo, ki predstavlja osnovno izhodišče za razumevanje tematike in je namenjeno delu doma pred začetkom posameznega sklopa predavanj,
  • gradivo za predavanja,
  • gradivo za vaje,
  • gradivo za študijske primere, ki je prav tako namenjeno delu doma,
  • kontrolni seznami, ki so namenjeni takojšnji uporabi za prepoznavanje šibkih točk podjetja pri oskrbi z energijo in njeni rabi.

Zahteve za pridobitev naziva “Evropski energetski menedžer”

Za uspešno opravljeno izobraževanje EUREM in pridobitev naziva “Evropski energetski menedžer” je potrebno izpolniti:

  • vsaj 80-odstotno udeležbo na predavanjih, vključno z aktivnim sodelovanjem pri delu po skupinah in redno opravljenimi domačimi obveznostmi (študijski primeri, druge domače naloge),
  • uspešno opravljen preizkus znanja, ki ga običajno sestavlja 10 vprašanj, 5 teoretičnih in 5 računskih iz petih različnih tematik (največ 50 točk v končni oceni),
  • uspešno pripravljena projektna naloga, ki je usmerjena k prepoznavanju trenutnega stanja na določenem področju rabe energije ter optimizaciji in ekonomskemu preračunu različnih možnosti za učinkovitejše ravnanje z energijo (nalogo oceni mentor, ki prinese največ 35 točk h končni oceni),
  • predstavitev projektne naloge (predstavitev oceni 3-članska komisija predavateljev, ki prinese največ 15 točk h končni oceni) in
  • poravnani stroški izobraževanja.

Za uspešno opravljeno izobraževanje je potrebno zbrati vsaj 51 točk, od tega vsaj 26 iz pisnega preizkusa znanja.

20110617-IMG_7934b