Potek izobraževanja EUREM

EUREM-postopek-izobrazevanja

Izobraževanje EUREM traja ca. 8 mesecev. Običajno se začne v prvi četrtini leta, konča pa decembra. Sestavljajo ga trije tridnevni in en štiridnevni sklop predavanj, pisni preizkus znanja, izdelava projektne naloge pod vodstvom mentorja, predstavitev ključnih ugotovitev iz projektne naloge pred 3-člansko komisijo predavateljev in podelitev spričeval/certifikatov.

EUREM_3b

Izobraževalno gradivo

Izobraževalno gradivo sestavljajo:

  • pripravljalno gradivo, ki predstavlja osnovno izhodišče za razumevanje tematike in je namenjeno delu doma pred začetkom posameznega sklopa predavanj,
  • gradivo za predavanja,
  • gradivo za vaje,
  • gradivo za študijske primere, ki je prav tako namenjeno delu doma,
  • kontrolni seznami, ki so namenjeni takojšnji uporabi za prepoznavanje šibkih točk v podjetju pri oskrbi z energijo in njeni rabi.

Zahteve za pridobitev naziva “Evropski energetski menedžer”

Za uspešno opravljeno izobraževanje EUREM in pridobitev naziva “Evropski energetski menedžer” je potrebno izpolniti:

  • vsaj 80-odstotno udeležbo na predavanjih, vključno z aktivnim sodelovanjem pri skupinskem delu, in redno opravljenimi domačimi obveznostmi (študijski primeri, druge domače naloge),
  • uspešno opravljen pisni preizkus znanja, ki ga običajno sestavlja 10 vprašanj, 5 teoretičnih in 5 računskih iz petih različnih tematik (h končni oceni prispeva največ 50 točk),
  • uspešno pripravljena projektna naloga, ki je usmerjena k prepoznavanju trenutnega stanja na določenem področju rabe energije ter optimizaciji in ekonomskemu preračunu različnih možnosti za učinkovitejše ravnanje z energijo (nalogo oceni mentor, ki prinese h končni oceni največ 35 točk),
  • predstavitev projektne naloge (predstavitev oceni 3-članska komisija predavateljev, ki prinese h končni oceni največ 15 točk),
  • poravnani stroški izobraževanja.

Za uspešno opravljeno izobraževanje je potrebno zbrati vsaj 51 točk, od tega vsaj 26 iz pisnega preizkusa znanja.

20110617-IMG_7934b