Potek izobraževanja EUREM

Izobraževanje EUREM traja 6 mesecev. Običajno se začne decembra ali januarja, konča pa junija. Sestavljajo ga štirje tridnevni ali štiridnevni sklopi predavanj, pisni preizkus znanja (maj) ter predstavitev projektnih nalog in podelitev certifikatov (sredina junija). Predavanja so dopolnjena s praktičnimi primeri, domačemu delu pa so namenjeni pripravljalno gradivo in študijski primeri. Za uspešno opravljeno izobraževanje je potrebna vsaj 80-odstotna udeležba na seminarskih modulih ter uspešno opravljeni pisni preizkus znanja ter priprava in predstavitev projektne naloge.

Izobraževalno gradivo

Izobraževalno gradivo sestavljajo:

  • pripravljalno gradivo, ki predstavlja osnovno izhodišče za razumevanje predavanj in je namenjeno delu doma, in sicer pred začetkom posameznega sklopa predavanj,
  • predavanja,
  • vaje,
  • študijski primeri, ki so ravno tako namenjeni delu doma,
  • kontrolni seznami, ki so namenjeni takojšnji uporabi za prepoznavanje šibkih točk podjetja pri oskrbi z energijo in njeni rabi.

Zahteve za pridobitev certifikata

Za uspešno opravljeno izobraževanje EUREM in prejem naziva “Evropski energetski menedžer” so potrebni:

  • vsaj 80-odstotna udeležba na seminarskih modulih, vključno z aktivnim sodelovanjem pri delu po skupinah in redno opravljenimi domačimi obveznostmi (študijski primeri),
  • uspešno opravljen preizkus znanja, ki ga običajno sestavlja 10 vprašanj, 5 teoretičnih in 5 računskih iz petih različnih tematik (največ 50 točk),
  • uspešno pripravljena projektna naloga, ki jo oceni mentor, in ki je usmerjena k prepoznavanju trenutnega stanja na določenem področju rabe energije ter optimizaciji in ekonomskemu preračunu različnih možnosti za učinkovitejše ravnanje z energijo (največ 35 točk),
  • predstavitev projektne naloge (največ 15 točk) in
  • poravnani stroški izobraževanja.

Za uspešno opravljeno izobraževanje je potrebnih vsaj 51 točk, od tega vsaj 26 iz pisnega preizkusa znanja.