Potek izobraževanja EUREM

EUREM-postopek-izobrazevanja

Izobraževanje EUREM traja ca. 8 mesecev. Običajno se začne marca, konča pa oktobra. Sestavljajo ga trije tridnevni in en štiridnevni sklop predavanj, pisni preizkus znanja (v juniju) ter predstavitev projektnih nalog in podelitev spričeval/certifikatov (sredina oktobra).

Predavanja so dopolnjena s praktičnimi primeri, delu doma pa so namenjeni pripravljalno gradivo in študijski primeri.

EUREM_3b

Izobraževalno gradivo

Izobraževalno gradivo sestavljajo:

  • pripravljalno gradivo, ki predstavlja osnovno izhodišče za razumevanje tematike in je namenjeno delu doma pred začetkom posameznega sklopa predavanj,
  • gradivo za predavanja,
  • gradivo za vaje,
  • gradivo za študijske primere, ki so ravno tako namenjeni delu doma,
  • kontrolni seznami, ki so namenjeni takojšnji uporabi za prepoznavanje šibkih točk podjetja pri oskrbi z energijo in njeni rabi.

Zahteve za pridobitev naziva “Evropski energetski menedžer”

Za uspešno opravljeno izobraževanje EUREM in prejem naziva “Evropski energetski menedžer” je potrebno izpolniti:

  • vsaj 80-odstotno udeležbo na predavanjih, vključno z aktivnim sodelovanjem pri delu po skupinah in redno opravljenimi domačimi obveznostmi (študijski primeri, druge domače naloge),
  • uspešno opravljen preizkus znanja, ki ga običajno sestavlja 10 vprašanj, 5 teoretičnih in 5 računskih iz petih različnih tematik (največ 50 točk v končni oceni),
  • uspešno pripravljena projektna naloga, ki je usmerjena k prepoznavanju trenutnega stanja na določenem področju rabe energije ter optimizaciji in ekonomskemu preračunu različnih možnosti za učinkovitejše ravnanje z energijo (nalogo oceni mentor, ki prinese največ 35 točk h končni oceni),
  • predstavitev projektne naloge (predstavitev oceni 3-članska komisija predavateljev, ki prinese največ 15 točk h končni oceni) in
  • poravnani stroški izobraževanja.

Za uspešno opravljeno izobraževanje je potrebno zbrati vsaj 51 točk, od tega vsaj 26 iz pisnega preizkusa znanja.

20110617-IMG_7934b