EUREM XII

Sklop 1: 12. do 14. marec 2019
Sklop 2: 9. do 11. april 2019
Sklop 3: 14. do 16. maj 2019
Sklop 4: 4. do 7. junij 2019
Pisni preizkus znanja: 20. junij 2019
Zaključek: 10. in 11. oktober 2019
 • Dvanajsta generacija EUREM-ovih menedžerjev bo začela z izobraževanjem marca 2019 (PROGRAM).
 • Srečanje vseh EUREM-ovih menedžerjev bo organizirano septembra 2019.
 • Program bomo še nadgrajevali – cilj: vzpostavitev učinkovite platforme, kjer bi menedžerji nadaljevali z izmenjavo izkušenj in s skupnimi močmi prispevali k hitrejšemu doseganju ciljev na področju energetske učinkovitosti.
 • 11 ponovitev izobraževanja (2008-2018)
 • 227 energetskih menedžerjev EUREM:
  • Letos bo 15 “svežih” menedžerjev
  • Po številu EM EUREM na število prebivalcev je Slovenija vodilna država
  • Vodilni po številu prejetih nagrad evropskih natečajih EUREM