Zakaj opraviti izobraževanje EUREM?

  • Ali raba in stroški za energijo v vašem podjetju nenehno naraščajo, pa ne najdete načina, kako bi jih učinkovito omejili in zmanjšali?
  • Potrebujete nove ideje za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije, ki zagotavljajo srednje do visoko zmanjšanje rabe in stroškov za energijo ob sprejemljivih investicijskih stroških?
  • Bi radi, da gospodarjenje z energijo v vašem podjetju postane del cikla stalnih izboljšav, načrtuj-izvedi-preveri-ukrepaj?
  • Ste pripravljeni svoje izkušnje na področju oskrbe z energijo in njene rabe izmenjati s predstavniki drugih podjetij in organizacij?
  • Se zavedate vpliva, ki ga ima naraščajoča raba energije na naše okolje in podnebje?
  • Ste vedeli, da so prihranki iz projektnih nalog slovenskih udeležencev izobraževanja EUREM ocenjeni na 1,33 GWh oziroma 110.727 evrov na leto in udeleženca?

Pridobljena znanja na izobraževanju

Na izobraževanju se boste naučili:

  • analize energetskega položaja podjetja,
  • tehnične in organizacijske priprave in vodenja projektov učinkovite rabe energije ter njihove primerne predstavitve vodstvu podjetja,
  • ocene in zagotavljanja ciljnih prihrankov,
  • zagotavljanja stalnih izboljšav v podjetju.