Zakaj opraviti izobraževanje?

  • Ali raba in stroški za energijo v vašem podjetju nenehno naraščajo, pa ne najdete načina, kako bi jih učinkovito omejili in zmanjšali?
  • Potrebujete nove ideje za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije, ki zagotavljajo srednje do visoko zmanjšanje rabe in stroškov za energijo ob sprejemljivih investicijskih stroških?
  • Bi radi, da gospodarjenje z energijo v vašem podjetju postane del cikla stalnih izboljšav, načrtuj-izvedi-preveri-ukrepaj?
  • Ste pripravljeni svoje izkušnje na področju oskrbe z energijo in njene rabe izmenjati s predstavniki drugih podjetij in organizacij?
  • Se zavedate vpliva, ki ga ima naraščajoča raba energije na naše okolje in podnebje?
  • Ste vedeli, da so prihranki iz projektnih nalog slovenskih udeležencev izobraževanja EUREM ocenjeni na 1,33 GWh oziroma 102.459 evrov na leto in udeleženca?
20110617-IMG_7934b