Izobraževanje EUREM v Sloveniji od leta 2008 do 2023

V Sloveniji je bilo doslej izvedenih 15 izobraževanj po programu EUREM. Izobraževanje je uspešno zaključilo 289 udeležencev. Prvo izobraževanje je potekalo leta 2008 v okviru projekta EUREM.NET, ki je bil sofinanciran iz programa EU Inteligentna energija Evropa, zadnja, petnajsta skupina pa je izobraževanje zaključila decembra 2023.

Skupni potencial za zmanjšanje rabe energije zaradi izvedbe ukrepov, analiziranih v projektnih nalogah, ki so jih izdelali udeleženci izobraževanja, je ocenjen na 384 GWh/leto oz. 32 milijonov evrov letno, zmanjšanje emisije CO2 pa na 180 kt/leto.

EUREM I (maj 2008 – december 2008)

Število podeljenih certifikatov: 23
Potencial za varčevanje z energijo: 82,55 GWh/leto
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: 20,9 kt/leto
Potencial za zmanjšanje stroškov: 2,553 milijonov EUR/leto
Stroški naložb: 6,246 milijonov EUR
Povprečna doba vračanja naložbe: 2,4 leta

DI_1b

EUREM II (oktober 2008 – junij 2009)

Število podeljenih certifikatov: 24
Potencial za varčevanje z energijo: 11,33 GWh/leto
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: 15,4 kt/leto
Potencial za zmanjšanje stroškov: 1,202 milijonov EUR/leto
Stroški naložb: 3,364 milijonov EUR
Povprečna doba vračanja naložbe: 2,8 let

DI_2b

EUREM III (oktober 2009 – junij 2010)

Število podeljenih certifikatov: 25
Potencial za varčevanje z energijo: 60,36 GWh/leto
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: 44,9 kt/leto
Potencial za zmanjšanje stroškov: 7,009 milijonov EUR/leto
Stroški naložb: 30,792 milijonov EUR
Povprečna doba vračanja naložbe: 4,4 leta

DI_3b

EUREM IV (oktober 2010 – junij 2011)

Število podeljenih certifikatov: 22
Potencial za varčevanje z energijo: 4,20 GWh/leto
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: 20,6 kt/leto
Potencial za zmanjšanje stroškov: 1,672 milijona EUR/leto
Stroški naložb: 10,714 milijonov EUR
Povprečna doba vračanja naložbe: 6,4 leta

Slika_4_Nova

EUREM V (oktober 2011 – junij 2012)

Število podeljenih certifikatov: 27
Potencial za varčevanje z energijo: 17,72 GWh/leto
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: 8,9 kt/leto
Potencial za zmanjšanje stroškov: 1,545 milijona EUR/leto
Stroški naložb: 5,873 milijonov EUR
Povprečna doba vračanja naložbe: 3,8 leta

IMG_6916

EUREM VI (november 2012 – junij 2013)

Število podeljenih certifikatov: 24
Potencial za varčevanje z energijo: 21,02 GWh/leto
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: 6,5 kt/leto
Potencial za zmanjšanje stroškov: 0,98 milijona EUR/leto
Stroški naložb: 3,77 milijonov EUR
Povprečna doba vračanja naložbe: 3,8 leta

ICJT 045

EUREM VII (december 2013 – junij 2014)

Število podeljenih certifikatov: 15
Potencial za varčevanje z energijo: 6,32 GWh/leto
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: 2,4 kt/leto
Potencial za zmanjšanje stroškov: 0,54 milijona EUR/leto
Stroški naložb: 2,64 milijonov EUR
Povprečna doba vračanja naložbe: 4,9 leta

EUREM VIII (januar 2015 – junij 2015)

Število podeljenih certifikatov: 16
Potencial za varčevanje z energijo: 20,98 GWh/leto
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: 3,7 kt/leto
Potencial za zmanjšanje stroškov: 1,44 milijona EUR/leto
Stroški naložb: 8,88 milijonov EUR
Povprečna doba vračanja naložbe: 6,2 leta

EUREM IX (januar 2016 – junij 2016)

Število podeljenih certifikatov: 14
Potencial za varčevanje z energijo: 67,1 GWh/leto
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: 4,98 kt/leto
Potencial za zmanjšanje stroškov: 1,59 milijona EUR/leto
Stroški naložb: 7,15 milijonov EUR
Povprečna doba vračanja naložbe: 4,5 leta

EUREM X (januar 2017 – junij 2017)

Število podeljenih certifikatov: 22
Potencial za varčevanje z energijo: 18 GWh/leto
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: 3,678 kt/leto
Potencial za zmanjšanje stroškov: 788.000 EUR/leto
Stroški naložb:  5,405 milijonov EUR
Povprečna doba vračanja naložbe: 6,9 leta

EUREM XI (februar 2018 – december 2018)

Število podeljenih certifikatov: 15
Potencial za varčevanje z energijo: 2,3 GWh/leto
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: 7,103 kt/leto
Potencial za zmanjšanje stroškov: 625.000 EUR/leto
Stroški naložb:  4,606 milijonov EUR
Povprečna doba vračanja naložbe: 7,4 leta

EUREM XII (marec 2019 – december 2019)

Število podeljenih certifikatov: 17
Potencial za varčevanje z energijo: 13,3 GWh/leto
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: 12,517 kt/leto
Potencial za zmanjšanje stroškov: 4.922.000 EUR/leto
Stroški naložb:  36,060 milijonov EUR
Povprečna doba vračanja naložbe: 7,3 leta

EUREM XIII (september 2020 – oktober 2021)

(podatki v preglednici bodo dopolnjeni, ko bodo izobraževanje končali vsi kandidati)

Število podeljenih certifikatov: 8 od 18
Potencial za varčevanje z energijo: xx,x GWh/leto
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: xx,xxx kt/leto
Potencial za zmanjšanje stroškov: x.xxx.000 EUR/leto
Stroški naložb:  xx,xxx milijonov EUR
Povprečna doba vračanja naložbe: x,x leta

EUREM XIV (maj 2022 – februar 2023)

Število podeljenih certifikatov: 15
Potencial za varčevanje z energijo: 55,5 GWh/leto
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: 25,6 kt/leto
Potencial za zmanjšanje stroškov: 2.100.000 EUR/leto
Stroški naložb: 6.300.000 EUR
Povprečna doba vračanja naložbe: 2,9 leta

EUREM XV (maj 2023 – december 2023)

Število podeljenih certifikatov: 20
Potencial za varčevanje z energijo: 3,8 GWh/leto
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: 2,0 kt/leto
Potencial za zmanjšanje stroškov: 5.100.000 EUR/leto
Stroški naložb: 2.100.000 EUR
Povprečna doba vračanja naložbe: 0,4 leta