Pogoji uporabe

Projekt Izobraževanje EUREM omogoča dostop do spletne strani www.eurem.si v okviru sledečih pogojev rabe:

Dostop

Dostop do informacij in storitev spletne strani je brezplačen. Lastnik spletne strani si pridržuje možnost pogojevanja dostopa do določenih informacij in storitev spletne strani s predhodno prijavo uporabnika.

Dostop registriranega uporabnika

Za dostop do določenih vsebin in storitev se je potrebno registrirati s pomočjo registracijskega obrazca, ki je na voljo imetnikom certifikata EUREM. Podatke iz registracijskega obrazca, uporabnik posreduje prostovoljno in jamči za njihovo točnost in zanesljivost.
Registrirani uporabnik se zavezuje, da bo ustrezno uporabljal vsebine in storitve spletne strani, ki pod nobenimi pogoji ne smejo biti uporabljene za ilegalne namene ali namene, ki bi lahko bili v nasprotju s civilnim pravom, obrambo naroda ali javnim zdravjem. Zavezuje se, da tretji strani ne bo razkril uporabniškega imena in gesla ter da bo lastniku spletne strani nemudoma sporočil njihovo izgubo, krajo ali kakšno drugo tveganje za nepooblaščeno uporabo njegovega uporabniškega imena in gesla.
Registrirani uporabnik se strinja, da bodo osebni podatki iz registracijskega obrazca vključeni v avtomatizirano podatkovno datoteko.

Vsebina

Lastnik spletne strani zagotavlja, da vsa vsebina in storitve, ki jih nudi spletna stran, spoštuje načela osebnega dostojanstva, prepovedi diskriminacije na osnovi rase, spola, vere, mišljenja, nacionalnosti, nezmožnosti ali katere koli druge osebne ali družbene okoliščine, vključno z načelom varstva mladoletnih oseb.

Primerna raba

Uporabnik se zavezuje, da bo vsebino in storitve spletne strani primerno uporabljal. Vsebino in storitve spletne strani ni dovoljeno pod nobenim pogojem uporabljati za nezakonite namene ali za namene v nasprotju s civilnim pravom, obrambo narodov ali javnim zdravjem.
Uporabnikom, ki obiščejo spletno stran je dovoljen dostop do vseh javnih informacij, ki jih stran vsebuje. Dovoljen je prenos in reprodukcija vsebin na lastnih računalniških sistemih za izključno uporabnikovo osebno rabo. Vsebine ni dovoljeno posredovati tretjim osebam ali nameščati na katerikoli strežnik, ki je vključen neposredno ali posredno na internet ali lokalno omrežje na način, ki omogoča tretjim osebam dostop do informacij, ki pripadajo projektu Izobraževanje EUREM, in sicer z drugimi sredstvi, kot je sama spletna stran.