Varovanje zasebnosti

Intelektualna in industrijska lastnina

Pravice do intelektualne in industrijske lastnine, vsebovane na spletni strani, njihova grafična podoba in računalniške kode, ki vključujejo imena oseb, podjetij, blagovne znamke in razpoznavne znake, so last njihovih lastnikov, razen, kjer je navedeno, da so last tretjih oseb.
Kakršnakoli reprodukcija, distribucija, marketing ali predelava teh vsebin, ki ni bila predhodno avtorizirana s strani lastnika (projekt Izobraževanje EUREM), pomeni kršitev pravic intelektualne in industrijske lastnine, zaščitene z zakonom.

Izključitev garancij in odgovornosti

Za dostop do spletne strani in njeno rabo je odgovoren zgolj uporabnik sam. Projekt Izobraževanje EUREM ni odškodninsko odgovoren za manjkajoče ali napačne podatke. Avtorji vsebin ne nosijo odgovornosti za kakršnokoli nastalo škodo, ki izhaja iz dostopa do vsebin na spletni strani.

Zaščita osebnih podatkov

Projekt Izobraževanje EUREM zagotavlja varnost in zaupnost podatkov, ki jih posreduje vsak uporabnik. Podatke, potrebne za izpolnitev registracijskega obrazca, uporabnik posreduje prostovoljno in jamči za njihovo točnost in zanesljivost.
Registrirani uporabnik se zavezuje, da bo vsebine in storitve spletne strani uporabljal skladno s pravili in jih pod nobenimi pogoji ne bo uporabil za ilegalne namene ali namene, ki bi lahko bili v nasprotju s civilnim pravom, obrambo naroda ali javnim zdravjem. Registrirani uporabnik se zavezuje, da tretji osebi ne bo razkril svojega uporabniškega imena in gesla ter da bo lastniku spletne strani nemudoma sporočil njihovo izgubo, krajo ali kakšno drugo tveganje za nepooblaščeno uporabo njegovega uporabniškega imena in gesla.
Registrirani uporabnik se strinja, da bodo osebni podatki iz registracijskega obrazca vključeni v avtomatizirano podatkovno datoteko.